Om oss

Hannah Rudbäck

  • Hästcoach
  • NLP Master Practitioner
  • NLP Trainer

 

 

Här finns vi!

 

Hästhjälp

Flera av hästarna på gården hade faktiskt varit döda om de inte fått komma hit. Några ansågs farliga, några ansågs skadade eller sjuka och några dög inte som de var. Här tycker vi att alla har rätt att leva och framförallt rätten att ta egna beslut.

 

Vår VISION är att hjälpa hästar som behöver det. Att låta hästarna hjälpa varandra, andra och människor som behöver det. Och att det i sin tur ska leda till att vi kan hjälpa och rädda fler hästar.

 

Därav namnet

"Hästhjälp"

 

Så VÄLKOMMEN att boka tid, du bidrar till ännu fler liv än ditt eget.

Både hästarna och jag och, vår förhoppning, även du är tacksamma för kontakten och det ömsesidiga utbytet av insiktsfulla möten

Vill skapa förutsättningar för djur och människor att hjälpa varandra och sig själva

Hästhjälp

 

 

Jag heter Hannah Rudbäck.

Jag har många års erfarenhet av hästar, och genom mina erfarenheter har mina nuvarande filosofier och tankar formats.

 

Det är min uppfattning att hästar är visa, intelligenta individer som kan lära oss mycket om livet. De hjälper oss att möta oss själva på ett sådant sätt att vi blir påminda om vilka vi verkligen är och vill vara.

 

Denna uppfattning, min sanning, harr lett mig till att tycka att hästar och alla andra djur förtjänar samma bemötande, artighet och respekt som alla andra individer. Och det är min fulla åsikt att alla har lika stor rätt att hitta sig själva, utvecklas och bidra till världen på sitt vis.

 

Därför önskar jag skapa förutsättningar för hästar och människor att mötas på jämbördig nivå för att hjälpa varandra, precis där de är, med precis det de behöver hjälp med.

 

Förhoppningsvis leder detta till en utveckling av empati så att fler individer får samma chans

 

 

 

Vår Inspiration

 

Syftet är den möjliga expansionen av vårt medvetande.

 

 

För att upptäcka sin fulla potential behöver man först lära känna sig själv.

 

 

Målet är att öka individers frihet, kreativitet och livsglädje.

 

 

 

Sits och balans

 

Ryttarens sits och balans är ett ofta omtalat ämne inom hästvärlden. kroppslig och känslomässig balans ökar förutsättningarna för ryttare och häst.

 

AFör att skapa ridning med känsla och flöde och ett bibehållande av bådas integritet och balans är det viktigt att bemöta och hantera alla fysiska och känslomässiga hinder för kommunikation mellan häst och ryttare. Detta bidrar till ett ökat samspel och känsla av harmoni , flöde och sårbarhet mellan ryttare och häst.