Grundfilosofi

Grundfilosofi

Grundidén är att varje individ har rätt att existera för sin egen skull, och därmed också rätt att leva ut sin personlighet och sina naturliga instinkter.

 

Vi upplever att hästar (och andra flockdjur) inte tycks ha en bestämd ledare, eller ens rangordning i den bemärkelse som vi ofta utgår ifrån. Istället tycks det som om flockens uppbyggnad grundar sig i att samtliga individer använder maximal kapacitet, vid rätt tidpunkt. Ett sådant system kräver att man lär känna sig själv. Det handlar om att hitta sin egen grundkaraktär, roll och specifika kompetens i förhållande till de andra flockmedlemmarna. Idén om rangordning förutsätter att nummer ett (alfahannen, eller honan) är lite bättre än alla andra - inom alla områden. Nummer två är näst bäst och så vidare ner till den svagaste individen, som då antas vara sämst på allt.

 

 

Vi människor förutsätter ofta att vi måste vara djurets ledare för att ett samarbete överhuvudtaget skall vara möjligt. Och vi förutsätter också att djuret hela tiden, mer eller mindre, kommer att konkurrera med oss om denna position. Våra metoder baserar sig på en underliggande tanke om personlig vinning. Trots att vi genom modern forskning vet att flockdjur överlever genom förmågan till samarbete, inte konkurrens.

 

 

Jag önskar att med hästarnas hjälp använda en metod för träning och rehabilitering av både hästar och människor, enligt en icke-hiearkisk princip. Syftet är inte resultatet eller prestationen i sig, utan den möjliga förändringen av människans medvetande. Samt att ge människan en chans till en ny sorts relation med sin häst. Och hästarna en att få existera som egna individer för sin egen skull.

 

Jag vill bidra till ökad självmedvetenhet, empati och utveckling och önskar kunna fortsätta hjälpa hästar som behöver ett hem. Att sedan ge dessa hästar en chans att hjälpa människor utvecklas och på så sätt gå runt ekonomiskt för chansen att hjälpa fler hästar och fler människor i en oändlig positiv spiral som bidrar till en bättre, mer medveten, mer empatisk värld.

 

 

 

 

 

Vår Inspiration

 

Syftet är den möjliga expansionen av vårt medvetande.

 

 

För att upptäcka sin fulla potential behöver man först lära känna sig själv.

 

 

Målet är att öka individers frihet, kreativitet och livsglädje.