Flockrehab

Hästhjälp

 

 

Här finns vi!

Flockrehab är vad det låter som. En chans för hästar att rehabiliteras med hjälp av en balanserad hästflock.

 

Det finns vissa kriterier.

  • Du som hästägare tillåter fullt ut att din häst utvecklar sin potential och sin individualitet.
  • Du som hästägare konsulterar personal på Hästhjälp innan du tar ut din häst ur flocken.
  • Du förstår att under en period kommer din häst få lov att vara ifred med flocken i sin rehabilitering oavsett om denna är social eller fysiologisk.
  • Människan är beredd att ge sig hän till hästens rehabilitering och är beredd att förändra sin och hästens relation för att gynna bådas hälsa och välbefinnande.

 

 

Alla hästar som kommer hit på flockrehab får precis så mycket eller lite mänsklig tillsyn, hantering och omvårdnad som behövs. Givetvis tillkallas veterinär vid behov. Mineraler, mediciner och eventuella stödfodringar ges också vid behov. Om din häst är i behov av annan rehabiliterande behandling så som massage, akupunktur, kiropraktri eller dylikt ser vi i ekonomiskt samråd med hästägaren till att hästen får precis det den behöver för maximal rehabilitering.

 

Vi vill bidra till hästars mentala emotionella hälsa och frihet och vill ge varje individ chansen att läka och komma i balans i sig själv.

 

Som hästägare kan man se resultaten i olika form:

Hästens energinivå balanseras.

Den blir gladare, piggare, lugnare, mer harmonisk, modigare.

Den blir lättare eller svårare att hantera. Med detta menar vi att om du hade en oerhört letargisk häst med en massa inlärd hjälplöshet kanske rent av apati, så kommer din häst att leva upp och möta dig på ett annat sätt som skulle kunna upplevas som jobbigare men som vi på hästhjälp nästan alltid anser vara ett hälsotecken.Andra sidan av spektrumet är om din häst var mycket svårhanterad. Den kanske upplevts aggressiv, för mycket energi, svårligen, svår att ha med andra hästar etc. Med hjälp av andra hästar och mycket frihet och utrymme får hästen en chans att lära sig hantera sig själv och kan därför upplevas mer harmonisk och lätthanterad av människor.

 

En annan del i flockrehab är att hästens människa regelbundet hälsar på och sätter sig in i detta nya tankesätt, det är nämligen ingen ide att skicka hästen på rehab om den sen ska åka tillbaka till exakt samma miljö och hantering som innan. Människan behöver hänga med i utvecklingen och också möta sig själv och vidga sina vyer för att kunna möta sin häst på ett annat sätt.

Flocken hjälper hästen.

 

Hästar kan hjälpa hästar på ett sätt människor inte kan

 

 

 

Vår Inspiration

 

Syftet är den möjliga expansionen av vårt medvetande.

 

 

För att upptäcka sin fulla potential behöver man först lära känna sig själv.

 

 

Målet är att öka individers frihet, kreativitet och livsglädje.

 

 

 

» CURABITUR